Toestemming bewakingsactiviteiten door vrijwilligers

Wie bewakingsactiviteiten wil uitvoeren moet hiervoor een vergunning hebben. Voor verenigingen maken we een uitzondering.

Om van dit verenigingsregime gebruik te kunnen maken moet je aan 3 voorwaarden voldoen:

  • De vereniging heeft geen winstoogmerk. Het organiseren van fuiven en/of evenementen is niet het hoofddoel van de organisatie.
  • Het gaat om een occasionele fuif of evenement.
  • De personen die de bewakingsactiviteiten zullen uitvoeren zijn leden van de organiserende vereniging of hebben een aanwijsbare band (oud-leiding, ouder, ... ).

Voor welke fuiven?

Het verenigingsregime is van toepassing bij fuiven waarbij geen professioneel vergunde bewaking wordt ingezet maar ook bij fuiven waar er wel professioneel vergunde bewaking is ingeschakeld valt de Partyranger (eventueel aangevuld met andere vrijwilligers die bewakingsactiviteiten uitvoeren) onder dit regime.

Hoe aanvragen?

Om gebruik te maken van het verenigingsregime heb je schriftelijke toestemming nodig.  Geef daarvoor alle gegevens van je vrijwilligers in via dit formulier: Modelformulier vrijwilligers

  • Stuur het ingevulde formulier ten laatste 14 dagen vóór de start van je evenement naar de jeugddienst (jeugddienst@wevelgem.be)

Let op: Het formulier is een actieve PDF en moet digitaal ingevuld worden. Mocht dit niet mogelijk zijn na het openen dan moet je het bestand openen met een andere PDF-lezer.  Deze optie zie je bovenaan het formulier staan). Afdrukken en met en balpen invullen is toegestaan.

Voorwaarden om deze bewakingsactiviteiten te mogen uitvoeren.

Wie op vrijwillige basis bewakingsactiviteiten wil uitvoeren in functie van een vereniging waar hij/ zij lid van is (of er een aanwijsbare band is) moet aan bepaalde vereisten voldoen:

  • Hij/ zij moet minstens 18 jaar zijn.
  • Hij/ zij mag niet veroordeeld geweest zijn tot een correctionele of criminele straf.
  • Hij/ zij moet inwoner zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte, de Zwitserse bondsstaat of ten minste 3 jaar een wettige hoofdverblijfplaats in België hebben.
  • Hij/ zij mag bepaalde beroepen niet uitoefenen (lid van politie-of inlichtingendienst, functie in een penitentiaire instelling, privédetective, wapen- en munitie fabrikant of verkoper).
  • Hij/ zij mag niet geschrapt zijn uit het rijksregister van natuurlijke personen zonder een nieuw adres achter te laten.
  • Ook mag hij/ zij geen vergoeding ontvangen om deze bewakingsactiviteiten uit te voeren.