Subsidie professioneel vergunde bewaking op events

De fuiforganisator kan een subsidie van het Gemeentebestuur Wevelgem krijgen indien er gewerkt wordt met een vergunde bewakingsfirma.

De subsidie bedraagt de helft van het totaalbedrag voor het inzetten van professioneel vergunde bewaking, met een maximum van 400 euro per fuif en waarbij dit maximum wordt verhoogd met 50 euro per ingezette bewakingsagent.
De subsidie mag echter nooit meer dan de helft van de gefactureerde uitgaven bedragen.
 

 Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een toelage

de organisator bezorgt volgende documenten aan de jeugddienst via jeugddienst@wevelgem.be

  • Een kopie van de factuur (waarop de totale kostprijs voor de ingeschakelde bewaking vermeld staat) aan de jeugddienst.
  • Een ingevuld evaluatieformulier. Dit formulier kan je hier downloaden.