Partyranger

Iedereen die in een gemeentelijke zaal of in JC ten Goudberge een fuif wil organiseren moet minstens 1 Partyranger inzetten.

De Partyrangers waken over het goede verloop van de fuif. Ze hebben zelf geen enkele speciale bevoegdheid en informeren de ordediensten in geval van grote moeilijkheden.

Voorwaarden om Partyranger te mogen zijn

 • De ingeschakelde Partyranger moet lid zijn van de organiserende vereniging of een rechtstreekse band hebben met de organisator (ouders, oud-leiding, broers of zussen van leiding,…).
 • Elke Partyranger volgde een vorming tot Partyranger (3 sessies van 3 uur).
 • Elke Partyranger voldoet aan de moraliteitsvereisten (in bezit zijn van een getuigschrift van goed gedrag en zeden).

Opleiding  Partyranger

 • Twee maal per jaar organiseert de jeugddienst een vormingsmoment voor Partyranger. Wie deze vormingscursus volgt krijgt een attest Partyranger dat geldig is voor 4 jaar.

De vorming bestaat uit deze sessies:

 1. Sessie EHBO door het Rode Kruis
 2. Sessie Algemene veiligheid door politiezone Grensleie
 3. Sessie algemene organisatie door de jeugddienst

De eerstvolgende datum voor de opleiding Partyranger is nog niet bekend.

Taak van een Partyranger

De concrete opdracht bestaat uit:

 • Klachten/opmerkingen van fuivers of buurtbewoners opvangen
 • Verantwoordelijken + andere medewerkers duidelijk briefen en de nodige veiligheidsinstructies doorgeven.
 • De Partyranger is de contactpersoon met de veiligheidsdiensten
 • Indien nodig eerste zorgen toedienen en hulpdiensten verwittigen

In geval van moeilijkheden hebben zij geen recht om op te treden, maar wel de bevoegdheid om de politie op te roepen en die te rapporteren over de situatie.