Culturele Raad

De culturele raad is een erkende gemeentelijke adviesraad.

Doel van de culturele raad

  • het gemeentebestuur te adviseren over lokale culturele aangelegenheden
  • het bevorderen van het overleg en de samenwerking tussen de socio-culturele verenigingen

Contact

Secretariaat culturele raad: CC Guldenberg, Acaciastraat 1, 8560 Wevelgem - cultuurcentrum@wevelgem.be

Lid worden van de culturele raad?

Elke culturele vereniging of culturele organisatie, zowel private als publieke, die werkt met vrijwilligers of met professionele beroepskrachten en een werking ontplooit op het grondgebied van de gemeente, kan lid worden van de culturele raad.
Ook deskundigen op het vlak van cultuur die het Nederlandstalige culturele leven bevorderen en in de gemeente wonen, kunnen lid worden.
Ben je geen lid van een vereniging of deskundige maar wens je betrokken te worden bij het culturele gebeuren in de gemeente, dan kan je ook gecoöpteerd lid worden.

Aanvraag tot lidmaatschap vereniging/organisatie algemene vergadering culturele raad 2019

Aanvraag tot coöptatie algemene vergadering culturele raad 2019

 

Open oproep commissie ‘bibliotheekwerk en cultuurspreiding’


Binnen de culturele raad wordt een commissie ‘bibliotheekwerk en cultuurspreiding’ opgestart ter vervanging van de vroegere bibliotheekraad en raad van bestuur cultuurcentrum.
De commissie wil een klankbord zijn en raadgevend optreden bij inhoudelijke aangelegenheden bij het beleid, acties en initiatieven van de bibliotheek en het cultuurcentrum (geen beheers- en personeelszaken).
De commissie bestaat uit gebruikers van bib en CC.
Wie geïnteresseerd is om deel uit te maken van deze commissie, kan zijn kandidatuur indienen via het webformulier. Voor meer info en vragen kun je terecht bij koen.dhaene@wevelgem.be of servaas.boucquey@wevelgem.be.
De kandidaturen worden voorgelegd aan de algemene vergadering van de culturele raad.

Indienen kandidatuur commissie bibliotheek en cultuurspreiding

Links 

De statuten van de culturele raad werden goedgekeurd in de gemeenteraad van 5 juli 2019. 

Statuten culturele raad

In de loop van de maand september wordt overgegaan tot een nieuwe bestuursverkiezing. Hieronder vind je nog de huidige samenstelling.

Samenstelling bestuur culturele raad 2017-2019

 

Verslagen