Culturele Raad

De culturele raad is een erkende gemeentelijke adviesraad.

Lid van de culturele raad? Schrijf je in voor de nieuwjaarsreceptie

Doel van de culturele raad

  • het gemeentebestuur te adviseren over lokale culturele aangelegenheden
  • het bevorderen van het overleg en de samenwerking tussen de socio-culturele verenigingen

Lid worden van de culturele raad?

Elke culturele vereniging of culturele organisatie, zowel private als publieke, die werkt met vrijwilligers of met professionele beroepskrachten en een werking ontplooit op het grondgebied van de gemeente, kan lid worden van de culturele raad.

Ook deskundigen op het vlak van cultuur die het Nederlandstalige culturele leven bevorderen en in de gemeente wonen, kunnen lid worden.

Ben je geen lid van een vereniging of deskundige maar wens je betrokken te worden bij het culturele gebeuren in de gemeente, dan kan je ook gecoöpteerd lid worden.


Aanvraag tot lidmaatschap vereniging/organisatie algemene vergadering culturele raadAanvraag tot coöptatie algemene vergadering culturele raad

Lid worden van de commissie 'bibliotheek en cultuurcentrum'?

De vaste commissie ‘bibliotheek en cultuurcentrum’ adviseert het gemeentebestuur over de werking en het beheer van de bibliotheek en het cultuurcentrum. De commissie is samengesteld uit gebruikers van de bib en het CC.

Stel je hier kandidaat

De statuten van de culturele raad werden goedgekeurd in de gemeenteraad van 5 juli 2019.  In de loop van de maand september 2019 werd overgegaan tot een nieuwe bestuursverkiezing. Hieronder vind je de nieuwe samenstelling.

Statuten culturele raad |  Samenstelling bestuur culturele raad 2019-2022

Contact

Secretariaat culturele raad: CC Guldenberg, Acaciastraat 1, 8560 Wevelgem - cultuurcentrum@wevelgem.be