Besluitenlijst burgemeester / voorzitter vast bureau