Beleidsplan Ruimte Wevelgem

OPSTART BELEIDSPLAN RUIMTE WEVELGEM

Op 14 december 2023 besliste de gemeenteraad tot de opmaak van een Beleidsplan Ruimte voor de gemeente Wevelgem. Dit beleidsplan moet op termijn het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) vervangen dat ondertussen reeds 17 jaar oud is. Met een Beleidsplan Ruimte wenst men de krijtlijnen uit te zetten voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen voor de gemeente Wevelgem. De uitgangspunten voor dit beleidsplan zijn ruimteneutraliteit, slim verdichten en minder verharden.

In voorbereiding van de opstart van een beleidsplan ruimte werd een focusnota voorbereid. In deze nota worden de grote lijnen uitgezet voor een nieuw toekomstplan voor de (ruimte in) gemeente Wevelgem. Daarnaast wordt ook geschetst welk proces de gemeente wil doorlopen en op welke manier de gemeente de burger wenst te betrekken. Er werd ook een overzicht van de lopende plannen & projecten opgemaakt.

In een eerste fase wordt in 2024 een conceptnota uitgewerkt. In deze nota zal omschrijven wat de uitdagingen en grote ruimtelijke ambities zijn voor de gemeente (waar wil de gemeente staan in 2050?) en hoe de gemeente deze ambities wil waarmaken.