Foto van het mooie gras met overal bomen

De gemeente voorziet subsidies voor de aanleg van kleine landschapselementen zoals hagen, houtkanten, knotbomen, hoogstam(fruit)bomen en poeltjes.

Subsidie wordt verleend voor:
• het planten van hagen + de eventuele noodzaak om een afsluiting te (ver)plaatsen
• het planten van hoogstambomen + de eventuele noodzaak om boombescherming te voorzien
• het planten van houtkanten + de eventuele noodzaak om een afsluiting te (ver)plaatsen
• natuurtechnische graafwerken
• natuurtechnische inrichting van poelen

Brochure subsidie aanleg KLE

Bij grotere projecten kan je ook een landschapsplan laten opmaken door de landschapsconsulent van het Stadlandschap Leie en Schelde. Meer info vind je hier.