knotwilgen naast elkaar aan de rand van een veld van een boer

Subsidie voor het onderhoud van kleine landschapselementen

Wevelgem kent subsidies toe voor het onderhoud van kleine landschapselementen, zoals hagen, houtkanten, knotbomen, hoogstam(fruit)bomen, poeltjes

Om voor betoelaging in aanmerking te komen dienen de elementen te liggen in of onmiddellijk palen aan één of meerdere van onderstaande gebieden, gelegen binnen de grenzen van de gemeente:

  • agrarische gebieden
  • natuur- en parkgebieden
  • bosgebied
  • woongebied met landelijk karakter
  • recreatieve parkgebieden
  • ontginningsgebied met nabestemming landbouw

Indien de aanvraag uitgaat van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid of een persoon die slechts over een gebruiksrecht beschikt, dient bij deze aanvraag een schriftelijke toelating gevoegd van de eigenaar.

Brochure subsidie onderhoud KLE