Subsidies milieu

De gemeente Wevelgem zet in op meer groen. We hebben daarvoor verschillende subsidiereglementen, onder meer voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen of voor hoogstam(fruit)bomen in privétuinen.