Retributies en tariefreglementen

Een retributie is een billijke vergoeding voor een vrij aanvaarde dienst. Het is een som die de gemeente vraagt als tegenprestatie voor een dienstverstrekking die al of niet stilzwijgend door een natuurlijke of rechtspersoon werd gevraagd. Het bedrag van het retributietarief staat rechtstreeks in verband met de kosten van de geleverde prestatie.