Masterplan Wevelgem

Nieuwe sporthal voor GBS

Van zodra het nieuwe zwembad open gaat, komt het oude zwembad in het centrum leeg te staan. We slopen dat zwembad en de aangrenzende sporthal, van zodra de nodige alternatieven beschikbaar zijn. De sporthal wordt op dit moment onder andere gebruikt door de leerlingen van de GBS (gemeentelijke basisschool). Ze krijgen een nieuwe ruimte voor bewegingsopvoeding, normaal gezien binnen de schoolmuren. We kopen een woning naast de school, waarmee we extra ruimte creëren voor ons onderwijs.

Meer groen in het centrum met aandacht voor woningbouw en parkeermogelijkheden

Dat er in ons centrum zoveel ruimte terug vrijkomt, zien we als een mooie kans. Deze legislatuur denken we dan ook verder na over hoe we het centrum van onze gemeente concreet vorm gaan geven. Het staat al vast dat er meer groen komt naast het gemeentehuis, een soort uitbreiding van het park. Dat groen kan op een slimme manier gecombineerd worden met een ander project (woningbouw,…). Er gaat daarbij voldoende aandacht naar parkeermogelijkheden. In afwachting tot daar de nodige knopen over doorgehakt worden, willen we de site alvast ontharden, en een tijdelijke groene invulling geven.

Knippen van de Deken Jonckheerestraat en creëren van groene oase

Ook het project ontharding in de Deken Jonckheerestraat, dat binnen drie jaar gerealiseerd wordt, past in het Masterplan van onze gemeente. De Deken Jonckheerestraat wordt geknipt, en de zone tussen de parking Klooster tot aan het Sociaal Huis, wordt heraangelegd. Het moet een groene oase worden waar fietsers- en voetgangers baas zijn. We krijgen voor dit project een subsidie van 250 000 euro.

Meer info