Vergaderingen raad voor Maatschappelijk Welzijn

Vergaderingen

In Wevelgem vergadert de raad voor Maatschappelijk Welzijn in principe maandelijks, gewoonlijk de tweede vrijdagavond van de maand, in de raadzaal van het "Oud Gemeentehuis" in de Lauwestraat. De vergadering is aansluitend op de gemeenteraad, die om 18.30 uur start.

Vergaderingen in 2020:

vrijdag 14 februari vrijdag 3 juli
vrijdag 13 maart vrijdag 11 september
vrijdag 24 april (digitale vergadering) vrijdag 9 oktober
vrijdag 15 mei vrijdag 13 november
vrijdag 12 juni vrijdag 11 december