Vergaderingen raad voor Maatschappelijk Welzijn

Vergaderingen

In Wevelgem vergadert de raad voor Maatschappelijk Welzijn in principe maandelijks, gewoonlijk de tweede vrijdagavond van de maand, in de raadzaal van het "Oud Gemeentehuis" in de Lauwestraat. De vergadering is aansluitend op de gemeenteraad, die om 18.30 uur start.

Vergaderingen in 2019:

woensdag 2 januari  
vrijdag 8 februari vrijdag 5 juli
vrijdag 8 maart vrijdag 13 september
vrijdag 5 april vrijdag 11 oktober
vrijdag 10 mei vrijdag 8 november
vrijdag 14 juni vrijdag 13 december