Verzoekschriften voor de gemeenteraad

Iedere burger heeft het recht verzoekschriften schriftelijk bij de gemeenteraad in te dienen.

Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn. De voorzitter van de gemeenteraad plaatst het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad. De verzoeker kan worden gehoord door de gemeenteraad of een gemeenteraadscommissie.