Leegstaande woningen en gebouwen

Elke gemeente voert een beleid rond leegstand. Daarbij is het de bedoeling dat langdurige leegstand wordt aangepakt door een heffing. Ook de gemeenteraad van Wevelgem keurde in 2010 een vernieuwd reglement op leegstand goed. 

Eind 2013 werd dit reglement terug aangepast en opgesplitst in een reglement dat de opname van panden op het register regelt en een reglement dat de belasting regelt. Beide reglementen vindt u hieronder via een link. 

Woningen of gebouwen (kleiner dan 500 m²) die minstens 1 jaar leegstaan komen op een gemeentelijk register terecht. De opname in het nieuwe register van panden kan bij de opname worden betwist. Dit heeft enkel zin als een woning toch bewoond wordt of een gebouw gebruikt wordt overeenkomstig de bestemming (bvb opslag in een magazijn). 

Staan deze panden langer dan een jaar op het register, dan worden zij in principe belast, waarbij de belasting jaar na jaar verhoogt. De gemeente voorziet daarnaast in een reeks vrijstellingen op de belasting. Panden die aan bepaalde voorwaarden voldoen, worden niet belast. 

Schrappen van het register kan alleen als woningen minstens 6 maand onafgebroken bewoond worden en gebouwen voor meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte minstens zes maanden onafgebroken worden aangewend overeenkomstig de bestemming van het gebouw. 

Om de opname in het register te betwisten, de verkoop van het pand te melden, om vrijstelling van belasting te verkrijgen of om een woning van het register te laten schrappen, gebruikt u de formulieren die hieronder vindt.  

Gemeentebelasting op 2e verblijven

Informatie over de belasting op de tweede verblijven is te bekomen bij de financiële dienst.

📞056 43 34 20
financieledienst@wevelgem.be

Nuttige links

Het antwoord op jouw vraag toch niet gevonden?

Neem dan gerust contact op 👇🏻