Leegstaande woningen en gebouwen

Sinds een aantal jaar voert de gemeente een beleid rond leegstand. Daarbij is het de bedoeling dat langdurige leegstand wordt aangepakt door de invoering van een heffing. Het nieuwe decreet grond en panden dat door de Vlaamse Regering in 2009 werd goedgekeurd, omschrijft de rol die gemeenten hierbij dienen te spelen. Om aan de eisen van het decreet tegemoet te komen, keurde de gemeenteraad van februari 2010 dan ook een vernieuwd belastingsreglement op leegstand goed. Eind 2013 werd dit reglement terug aangepast en opgesplitst in een reglement dat de opname van panden op het register regelt en een reglement dat de belasting regelt.

Woningen of gebouwen (kleiner dan 500 m²) die 1 jaar leegstaan komen op een gemeentelijk register terecht. Staan deze panden langer dan een jaar op het register, dan worden zij in principe belast, waarbij de belasting jaar na jaar verhoogt.

De opname in het nieuwe regsiter van panden kan bij de opname worden betwist. Dit heeft enkel zin als een woning toch bewoond wordt of een gebouw gebruikt wordt overeenkomstig de bestemming (bvb opslag in een magazijn). De gemeente voorziet daarnaast in een reeks vrijstellingen op de belasting. Panden die aan bepaalde voorwaarden voldoen, worden niet belast. Schrappen van het register kan alleen als woningen minstens 6 maand onafgebroken bewoond worden en gebouwen voor meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte minstens zes maanden onafgebroken worden aangewend overeenkomstig de bestemming van het gebouw. 

Om de opname in het register te betwisten, de verkoop van het pand te melden of om vrijstelling van belasting te verkrijgen of om een woning van het register te laten schrappen, dient u gebruik te maken van de hiervoor opgestelde formulieren die u verder op deze pagina vindt.  

 

Nuttige links

 

Het antwoord op jouw vraag toch niet gevonden?

Neem dan gerust contact op 👇🏻