Ouderenraad

In onze gemeente is er een ouderenadviesraad, dit is het officiële adviesorgaan voor ouderen in de gemeente.

  • Samenstelling | De ouderenraad is samengesteld uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur. Deze komen elk een 4-tal keer per jaar samen. Naast vertegenwoordigers van de seniorenverenigingen kunnen ook individuele personen toetreden.  Ledenlijst ouderenraad huishoudelijk_reglement_ouderenraad
  • Activiteiten | Vanuit de ouderenraad worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals de jaarlijkse show 'jonger dan je denkt' in november, het oudejaarsfeest voor eenzame personen, infosessies rond diverse thema's, ...