Ouderenraad

In onze gemeente is er een ouderenadviesraad, dit is het officiële adviesorgaan voor ouderen in de gemeente.

De ouderenraad is samengesteld uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur. Deze komen elk een 4-tal keer per jaar samen. Naast vertegenwoordigers van de seniorenverenigingen kunnen ook individuele personen toetreden.

Eind november 2008 werd gestart met een ouderenbehoeftenonderzoek in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen. De resultaten werden gebundeld in het 'witboek ouderen'.

Vanuit de ouderenraad worden ook verschillende activiteiten georganiseerd zoals de jaarlijkse seniorenfeesten in november, het oudejaarsfeest voor eenzame personen, infosessies rond diverse thema's, een uitstap voor alle senioren in de gemeente, een quiz, ...

huishoudelijk_reglement_ouderenraad_2013.pdf

recente_lijst_ouderenraad.pdf

av_vslg20170210.pdf

av_vslg20170428.pdf

av_vslg20170630.pdf