Ouderenraad

In onze gemeente is er een ouderenadviesraad, dit is het officiële adviesorgaan voor ouderen in de gemeente.

  • Samenstelling | De ouderenraad is samengesteld uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur. Deze komen elk een 4-tal keer per jaar samen. Naast vertegenwoordigers van de seniorenverenigingen kunnen ook individuele personen toetreden.  Ledenlijst ouderenraad |  huishoudelijk_reglement_ouderenraad
  • Activiteiten | Vanuit de ouderenraad worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals de jaarlijkse seniorenfeesten in november, het oudejaarsfeest voor eenzame personen, infosessies rond diverse thema's, een uitstap voor alle senioren in de gemeente, een quiz, ...

Verslagen

av_vslg20190125.pdf

av_vslg20190426.pdf

av_vslg20190608.pdf

av_vslg20190906.pdf