Mondiale raad

Logo Wereldraad. Een wereldbol als ballon en aan die ballon hangt er een vrouw en een kind

Wat?

De mondiale raad is een door het gemeentebestuur officieel erkende adviesraad met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking en heeft een adviserende, sensibiliserende, informerende en coördinerende taak.

Wie kan lid worden van de mondiale raad?

  • inwoners van Wevelgem die belangstelling hebben voor ontwikkelingssamenwerking
  • 2 vertegenwoordigers per plaatselijke vereniging die actief is rond ontwikkelingssamenwerking. Deze vereniging kan een plaatselijke afdeling zijn van een nationale vereniging, maar de plaatselijke verantwoordelijke moet een inwoner van de gemeente zijn.

De mondiale raad wordt voorgezeten door Marnix Sabbe.

Verslagen 

 2019 |  maart - juni

Meer informatie

Statuten mondiale raad |  Ledenlijst