Mondiale raad

Logo Wereldraad. Een wereldbol als ballon en aan die ballon hangt er een vrouw en een kind

Wat?

De mondiale raad is een officieel erkende adviesraad met betrekking tot het lokaal mondiaal beleid, m.a.w. het beleid van de gemeente Wevelgem dat betrekking heeft op de wereldbrede uitdagingen.  De raad heeft een adviserende, sensibiliserende, informerende en coördinerende taak en stuurt aan op een beleid dat, met het oog op internationale rechtvaardigheid, een betere wereld voor ogen heeft.

Wie kan lid worden van de mondiale raad?

  • Elke inwoner van Wevelgem die droomt van een betere wereld en belangstelling heeft voor mondiale samenwerking of mondiaal burgerschap.
  • Plaatselijke verenigingen die actief werken rond mondiale samenwerking of mondiaal burgerschap kunnen twee mensen afvaardigen om te zetelen in de mondiale raad.

Ook als je geen lid bent van de mondiale raad kan je de vergaderingen bijwonen, maar alleen leden hebben stemrecht. Neem gerust contact op als je effectief lid wil worden!

De voorzitter van de mondiale raad is  Trui Dessein.

Wanneer gaan de vergaderingen door?

De vergaderingen van de mondiale raad zijn open en staan in het werkjaar 2022 gepland op

  • dinsdag 31 mei om 19.30 uur
  • dinsdag 20 september om 19.30 uur
  • dinsdag 22 november om 19.30 uur

Verslagen 

2019 |  maart - juni - september - november

2020 |  januari - juli - september - december

2021 | maart - juni - september - november

2022 | maart - mei - september - november

Meer informatie

Statuten mondiale raad Ledenlijst