Bibliotheekmaterialen reserveren

Bibliotheekmaterialen die zijn uitgeleend, kan je makkelijk reserveren.
Je kan dit tijdens de openingsuren vragen aan de balie.
Je kan het ook gewoon thuis doen via de catalogus. 

Als het werk voor jou klaar staat, word je hiervan verwittigd.
Je kan het werk dan afhalen aan de balie van de bibliotheek.
Een reservering wordt maximaal twee weken opzij gezet voor jou.

Daarna vervalt de reservering maar betaal je nog steeds de reserveringskosten. 

Werken die we niet in onze collectie hebben, kun je voorlopig niet aanvragen in een andere bibliotheek. 

Kostprijs

1 euro per aanvraag

Pas op
Bibliotheekmaterialen die beschikbaar zijn in de bibliotheek kan je niet reserveren.