Lokaal overleg kinderopvang

Sinds mei 2007 is er een Besluit van de Vlaamse regering over lokaal beleid kinderopvang. Het besluit maakt het lokaal bestuur tot eindverantwoordelijke voor het lokaal beleid kinderopvang. Kind en Gezin blijft verder een regietaak uitvoeren, voortaan in overleg met de lokale besturen die een lokaal beleid kinderopvang uitwerken waarbij vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd.

Het lokaal beleid kinderopvang wordt een deel van het lokaal sociaal beleid. Op die manier heeft het een plaats binnen het geheel van het gemeentelijk beleid en slaat het een brug naar aanverwante beleidsdomeinen.

Het lokaal beleid kinderopvang omvat het geheel van de kinderopvang op onze gemeente en moet gedragen worden door een vertegenwoordiging van lokale actoren en gebruikers.

Het lokaal overleg kinderopvang (LOK) wordt voortaan een formele gemeentelijke adviesraad die opnieuw en anders moet worden samengesteld. In september 2007 werden de statuten van het LOK vastgesteld door de gemeenteraad. Als gemeentelijke adviesraad krijgt het LOK van de Vlaamse overheid welomschreven opdrachten, opgenomen in de statuten.

Deze adviesraad bestaat uit de volgende leden:

 • Lobke Maes
 • Nele Dedeurwaerder
 • Lisa Vandendorpe
 • Lieselot Maes
 • Christine Nyssen
 • Agna Mollefait
 • Kathleen Messely
 • Ann Verbrugghe
 • Katrien Desmet
 • Gerda Opsomer
 • Veronique Dhelft
 • Cathy Viaene
 • Lesly Windels
 • Lore Deschamps
 • Tine Deschamps
 • Aurore Commeine

statuten_lokaal_overleg_kinderopvang.pdf

Voorstellingsfolder lokaal overleg kinderopvang Wevelgem