Lokaal overleg kinderopvang

Sinds mei 2007 is er een Besluit van de Vlaamse regering over lokaal beleid kinderopvang. Het besluit maakt het lokaal bestuur tot eindverantwoordelijke voor het lokaal beleid kinderopvang. Kind en Gezin blijft verder een regietaak uitvoeren, voortaan in overleg met de lokale besturen die een lokaal beleid kinderopvang uitwerken waarbij vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd.

Het lokaal beleid kinderopvang omvat het geheel van de kinderopvang op onze gemeente en moet gedragen worden door een vertegenwoordiging van lokale actoren en gebruikers.

Het lokaal overleg kinderopvang (LOK) is een formele gemeentelijke adviesraad. In juli 2019 werden de statuten van het LOK vastgesteld door de gemeenteraad. Als gemeentelijke adviesraad krijgt het LOK van de Vlaamse overheid welomschreven opdrachten, opgenomen in de statuten.

De statuten vind je hier

De adviesraad bestaat uit de volgende leden:

 • Lobke Maes (schepen)
 • Lore Deschamps (voorzitter)
 • Bieke Vanfleteren (secretaris)
 • Tine Deschamps (po&pippo)
 • Aurore Commeine (pinkeltje)
 • Ann Verbrugghe 
 • Katrien Desmet (VZW Mokio)
 • Gerda Opsomer (VZW Mokio)
 • Cathy Viaene (i-mens)
 • Lieselot Maes (Lili-land)
 • Lisa Van Den Dorpe (Lili-land)