Jeugdraad

Doel van de jeugdraad

De jeugdraad is een gemeentelijk adviesorgaan.

Deze raad zal om advies gevraagd worden als er beslissingen moeten genomen worden die te maken hebben met jeugdbeleid. Zowel vragen over het plaatselijk jeugdwerk (jeugdverenigingen, jeugdhuizen, jongerenactiviteiten,...) als vragen over algemene jeugdzaken (de bouw van een jeugdcentrum, de opmaak van een gemeentelijk fuifbeleid,...) komen er aan bod.

 Daarnaast heeft de jeugdraad nog een aantal andere opdrachten:

  • Initiatief nemen om de samenwerking tussen plaatselijke jeugdverenigingen, jeugdhuizen, jeugdwelzijnsorganisaties,...te bevorderen.
  • Bij zoveel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het gemeentelijk jeugdbeleid bevorderen en inspraak stimuleren
  • Verzamelen van informatie en documentatie over behoeften van kinderen en jongeren.

Algemene vergadering

De jeugdraad gaat momenteel ongeveer 4 keer per jaar door, meestal op zaterdagvoormiddag (soms eens een avond tijdens de week). Als we het nodig vinden, kunnen we extra vergaderingen inlassen.

De administratieve opvolging gebeurt hoofdzakelijk binnen de jeugddienst. De statuten regelen de interne werking van de jeugdraad.

Samenstelling van de jeugdraad

De jeugdraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van jeugdverenigingen, niet-georganiseerde jeugd (geïnteresseerde jongeren die geen vereniging vertegenwoordigen), en professionele medewerkers uit een private of publieke organisatie of instelling.

Aangezien die vergaderingen moeten voorbereid worden, is er ook nog een kleiner overleg opgericht: jeugdoverleg. De leden van het jeugdoverleg doen de voorbereidingen van de jeugdraadvergaderingen, en zorgen ook vooral voor de praktische uitwerking van de beslissingen.

Per jeugdvereniging kunnen 2 personen de jeugdraad bijwonen.

Voorzitter: Bowke Samyn

Ondervoorzitter: Lore Awouters

De volledige samenstelling van jeugdoverleg kan je hier terugvinden.

 

Lid worden van de jeugdraad?

Elke jeugdvereniging of jeugdorganisatie, zowel private als publieke, die werkt met vrijwilligers of met professionele beroepskrachten en een werking ontplooit op het grondgebied van de gemeente, kan lid worden van de jeugdraad.Ben je geen lid van een vereniging maar wens je betrokken te worden bij het jeugdbeleid in de gemeente, dan kan je ook gecoöpteerd lid worden.

indien interesse, dan kan je mailen naar jeugddienst@wevelgem.be

Aanvraag tot lidmaatschap jeugdraad Wevelgem

Aanvraag tot lidmaatschap jeugdraad Wevelgem via coöptatie

verslagen

Jeugddienst