Jeugdraad

Wat is de jeugdraad? 

De jeugdraad is een gemeentelijk adviesorgaan.

Deze raad zal om advies gevraagd worden als er beslissingen moeten genomen worden die te maken hebben met jeugdbeleid. Zowel vragen over het plaatselijk jeugdwerk (jeugdverenigingen, jeugdhuizen, jongerenactiviteiten,...) als vragen over algemene jeugdzaken (de bouw van een jeugdcentrum, de opmaak van een gemeentelijk fuifbeleid,...) komen er aan bod.

 Daarnaast heeft de jeugdraad nog een aantal andere opdrachten:

  • Initiatief nemen om de samenwerking tussen plaatselijke jeugdverenigingen, jeugdhuizen, jeugdwelzijnsorganisaties,...te bevorderen
  • Zelf activiteiten organiseren (aanbod van gemeentelijke jeugdactiviteiten zoals Roefel, Knetter, Sintfeest,...)
  • Bij zoveel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het gemeentelijk jeugdbeleid bevorderen en inspraak stimuleren
  • Verzamelen van informatie en documentatie over behoeften van kinderen en jongeren

Wie zit zoal in de jeugdraad?

De jeugdraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van jeugdverenigingen, niet-georganiseerde jeugd (geïnteresseerde jongeren die geen vereniging vertegenwoordigen), en professionele medewerkers uit een private of publieke organisatie of instelling.

Per jeugdvereniging kunnen 2 personen de jeugdraad bijwonen.

Voorzitter: Bowke Samyn

Ondervoorzitter: Robbie Syx

Hoeveel keer komt de jeugdraad samen?

De jeugdraad gaat momenteel ongeveer 4 keer per jaar door, meestal op zaterdagvoormiddag (soms eens een avond tijdens de week). Als we het nodig vinden, kunnen we extra vergaderingen inlassen.

Aangezien die vergaderingen moeten voorbereid worden, is er ook nog een kleiner overleg opgericht: jeugdoverleg. De leden van het jeugdoverleg doen de voorbereidingen van de jeugdraadvergaderingen, en zorgen ook vooral voor de praktische uitwerking van de beslissingen.

De administratieve opvolging gebeurt hoofdzakelijk binnen de jeugddienst. Het huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de jeugdraad.