Gecoro

De GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) is een adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. 
Documenten zoals bijvoorbeeld het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, de ruimtelijke uitvoeringsplannen, de stedenbouwkundige verordeningen, de verkavelingen, de belangrijke stedenbouwkundige vergunningen, ... worden er besproken en geadviseerd. 
De GECORO van Wevelgem bestaat uit dertien stemgerechtigde leden. 
Minstens vijf van die leden dienen deskundig te zijn op gebied van ruimtelijke ordening. 
De overige leden zijn vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente :

  • 1 vertegenwoordiger van de milieu- en natuurverenigingen (Gheysens Patrick);
  • 1 vertegenwoordiger van de handelaars (Vanmaercke Joseph);
  • 1 vertegenwoordiger van de landbouwers (Calis Henk);
  • 3 vertegenwoordiger van de werknemers (Clarissimo Rita, Coolsaet Brenden, Yserbyt Benny);
  • 1 vertegenwoordiger van de KMO (De Vos Kathelijne);
  • 1 vertegenwoordiger van de werkgevers (industriëlen) (Isabel Hemeryck).
  • 4 deskundigen (Behaegel Rik, Vanmarcke Eva, Decaluwe Soetkin, Rasson Stefaan)
  • 1 voorzitter (Rik Houthaeve)