Gecoro

De GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) is een adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. 

De GECORO adviseert bij de opmaak van ruimtelijke beleidsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen, bezwaarschriften, vergunningsaanvragen, ..

De GECORO van Wevelgem bestaat uit 14 stemgerechtigde leden. 

Minstens vijf van die leden dienen deskundig te zijn op gebied van ruimtelijke ordening. 

De overige leden zijn vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente :

  • 1 vertegenwoordiger van de milieu- en natuurverenigingen (Nachtergaele Herman);
  • 1 vertegenwoordiger van de handelaars (Serrus Aaron);
  • 1 vertegenwoordiger van de landbouwers (Calis Henk);
  • 3 vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties (Vanderhispaillie Yessie, Coolsaet Brenden, Deflo Arne);
  • 1 vertegenwoordiger van de KMO (Vanderstraeten Steven);
  • 1 vertegenwoordiger van de werkgevers (Demuynck Thierry).
  •  1 vertegenwoordiger van de jeugd (De Winter Heinder)
  • 4 deskundigen (Loosvelt Chris, Vanmarcke Eva, Decaluwé Soetkin, Clarissimo Mieke)
  • 1 voorzitter (Behaegel Rik)
  • 1 secretaris (Decruynaere Pieter)

Vragen aangaande de werking of de samenstelling van de GECORO kunt u versturen naar ruimtelijke.ordening@wevelgem.be