College van burgemeester en schepenen / vast bureau

College van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen

Wevelgem heeft 7 schepenen. Samen met de burgemeester en de voorzitter van het Bijzonder comité voor de sociale dienst vormen zij het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau.

Het college van burgemeester en schepenen voert de beslissingen van de gemeenteraad uit en beheert de gemeente-eigendommen en de inkomsten en de uitgaven. Ook leidt het de werken die in opdracht van de gemeente uitgevoerd worden.

Het vast bureau voert de beslissingen van de Sociaal Huis-raad uit.

De vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau zijn niet openbaar.