College van burgemeester en schepenen / vast bureau

Wevelgem heeft 7 schepenen. Samen met de burgemeester en de voorzitter van het Bijzonder comité voor de sociale dienst vormen zij het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau.

  • Het college van burgemeester en schepenen voert de beslissingen van de gemeenteraad uit en beheert de gemeente-eigendommen en de inkomsten en de uitgaven. Ook leidt het de werken die in opdracht van de gemeente uitgevoerd worden.
  • Het vast bureau voert de beslissingen van de raad voor Maatschappelijk Welzijn uit.
  • De vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau zijn niet openbaar.