Minder Mobielen Centrale

Foto van mensen die in de auto kruipen op de parking van Het Gulle Heem

Moet u ergens naar toe? Het openbaar vervoer, andere diensten, familie of kennissen kunnen u deze keer niet helpen? Dan is de Minder Mobielen Centrale uw oplossing! Een vrijwilliger-chauffeur brengt u graag naar uw bestemming.

 

Wie kan er beroep doen op vervoer van de Minder Mobielen Centrale

  • Wonend in Wevelgem
  • Zelf niet (meer) kunnen rijden
  • Geen of moeilijk gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer omwille van fysieke en/of psychische beperking
  • Mits minimale hulp of ondersteuning zelfstandig in en uit de wagen geraken
  • Hulpmiddelen zoals een rollator, rolwagen zijn toegestaan, mits voorwaarde dat het lid zelfstandig in en uit de wagen kan stappen, het hulpmiddel plooibaar is en past in de wagen van de vrijwilliger.

Prijs

LIDGELD (jaarlijks te hernieuwen)

Alleenstaand: 12 euro per kalenderjaar, 6 euro vanaf 1 juli tot het einde van het kalenderjaar

Samenwonenden: 18 euro per kalenderjaar, 9 euro vanaf 1 juli tot het einde van het kalenderjaar

KILOMETERVERGOEDING

U betaalt per rit een administratieve kost en bijkomend de kilometers vanaf het thuisadres van de vrijwillige chauffeur tot aan uw bestemming én de terugweg voor de vrijwillige chauffeur. Tijdens deze rit bent u verzekerd.

  • Administratieve kost: 0,50 euro per rit
  • Kilometervergoeding: 0,37 euro per gereden kilometer (jaarlijks geïndexeerd)

Voorbeeld: De chauffeur rijdt van bij hem thuis naar u, daarna naar uw bestemming en daarna keert de chauffeur terug naar zijn woning. Dit traject is 10 kilometer lang.

  • Kilometers: 10 maal 0,35 euro = 3,5 euro
  • Administratieve kost = 0,50 euro
  • Totale kost = 4 euro

De vergoeding van uw rit wordt contant betaald aan de chauffeur, de vrijwillige chauffeur overhandigt u een ontvangstbewijs.

Hoe lid worden

Neem contact op met uw lokaal dienstencentrum.  De centrumleider komt langs bij u thuis om uw inschrijving in orde te brengen.

Wanneer wordt er gereden

Een rit is enkel mogelijk op weekdagen (niet in het weekend en feestdagen). Dit telkens van ten vroegste 7.30 tot ten laatste 19.30 uur.

Hoe een rit reserveren

U kunt de centrale iedere werkdag telefonisch bereiken van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur op het nummer 056 43 20 80.

Om een rit aan te vragen, belt u ten laatste 2 werkdagen op voorhand naar onze centrale. Reserveer zo snel mogelijk en wacht niet tot het laatste ogenblik. 

Een rit annuleren? Ten laatste een uur op voorhand, zoniet moet de rit toch betaald worden.

Minder Mobielencentrale zoekt vrijwilligers

Iets voor jou? Bel dan snel naar 056 43 20 80

Brochure