Vergunning inname openbaar domein - stoepborden, vlaggen, koopwaar,...

Stoepborden

Als gemeente ondersteunen wij graag onze bloeiende lokale handelszaken. Daarnaast hebben wij ook oog voor de veiligheid en toegankelijkheid van het openbaar domein. Om ervoor te zorgen dat iedereen overal vlot kan passeren is elke inname van het openbaar domein onderworpen aan een vergunningsverplichting. Op die manier zijn we zeker dat er steeds een vrije doorgang blijft van minimum 1 meter, waardoor voetgangers niet gehinderd worden en mensen met een rolstoel of een kinderwagen veilig op de stoep kunnen passeren.

Handelszaken die een stoepbord, vlag, fietsrek, koopwaar, bloempot of een ander obstakel willen plaatsen moeten daarom ook een vergunning aanvragen. Deze gratis vergunning is 5 jaar geldig en kan stilzwijgend verlengd worden. 

Voorwaarden?

Er moet steeds een vrije doorgang zijn van minstens 1 meter. Indien de doorgang smaller is kan er geen vergunning worden verleend en mag het obstakel niet geplaatst worden.

Voor handelszaken die gelegen zijn langs de N8 moet er door het gemeentebestuur steeds advies gevraagd worden aan de wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Het gemeentebestuur dient dit advies te volgen en kan hier niet van afwijken.

Wat als ik geen vergunning heb?

Bij het uitblijven van een aanvraag of als geen vergunning kan worden gegeven omwille van veiligheid of toegankelijkheid kan bij vaststelling van een ingebruikname van het openbaar domein worden gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve geldboete tot 250 euro.

Hoe kan ik een vergunning aanvragen?

Een vergunning aanvragen kan via onderstaand formulier. De aanvraag wordt daarna verder behandeld en voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, en indien nodig aan het Agentschap Wegen en Verkeer. Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd word je op de hoogte gebracht van deze beslissing en mag je dus de komende jaren zonder problemen het stoepbord plaatsen.

Opgelet

Onderstaand formulier is enkel bestemd voor langdurige vergunningen.

Wil je iets op het openbaar domein plaatsen n.a.v. een evenement? Vul dan dit formulier in

Wil je iets op het openbaar domein plaatsen n.a.v. werken? Vul dan het formulier 'Privatieve ingebruikname' in. 

Locatie
Vul hier de naam van de handelszaak in waarvoor de aanvraag wordt gedaan
Vul hier het ondernemingsnummer of BTW-nummer in. vb '0562.321.634
Vul hier de straat in waar de handelszaak is gevestigd
Vb. 123 bus 4
Deze gegevens houden verband met de plaats waarop de aanvraag betrekking heeft.
Contactgegevens
Vul hier je voornaam in.
Vul hier je familienaam in.
Ander adres
Vul hier een nummer in waarop je bereikbaar bent. In geval dat bijkomende informatie nodig is wordt je op dit nummer gecontacteerd.
Deze gegevens worden gebruikt voor de correspondentie. Op dit adres ontvangt u de beslissing.
Gegevens obstakels
Aard
Meerdere opties zijn mogelijk. In geval van andere, specificeer hieronder.
Bevestiging in ondergrond?
Vink het juist vakje aan. Indien het element los op de ondergrond staat: Nee. Indien het element op eender welke wijze wordt bevestigd in de ondergrond: Ja.
Periode van de inname
Periode van de inname
Meerdere opties zijn mogelijk.
Vul hier specifieke kenmerken in zoals de periode van het jaar (vanaf maart t.e.m. oktober) of de openingsuren (ma - vrij: 8u-12u & 13u-18u)
Deze gegevens hebben betrekking op de aanvraag. Op basis van deze gegevens wordt de vergunning opgemaakt, wees zo volledig mogelijk.
Bijkomende informatie
Laad hier een foto op. Op deze foto moeten de objecten en de plaats van de inname duidelijk zichtbaar zijn. 
Indien gewenst kan hier een tweede bijlage worden toegevoegd.
Maximaal 2 bestanden.
32 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx.
Upload hier een schets van de stoep met aanduiding van de gevraagde obstakels en de afmetingen.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Vul hier eventuele opmerkingen in. Dit kan ook een korte motivatie zijn voor de aanvraag.