Aanvraag vergunning inname openbaar domein bij een handelszaak

Elke inname van het openbaar domein is onderworpen aan een vergunningsverplichting. Er moet steeds een vrije doorgang zijn van minimum 1 meter. Bij het uitblijven van een aanvraag of als geen vergunning kan worden gegeven omwille van veiligheid of toegankelijkheid kan bij vaststelling van een ingebruikname van het openbaar domein worden gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve geldboete tot 250 euro.

Voor welk soort innames?

Elke inname door een handelszaak moet vergund worden. Hierbij worden o.a. volgende zaken bedoeld: een stoepbord, vlag, fietsrek, koopwaar, bloempot of eender welke andere vorm van publiciteit/voorwerp.

Voorwaarden?

Er moet steeds een vrije doorgang zijn van minstens 1 meter. Indien de doorgang smaller is kan er geen vergunning worden verleend en mag het obstakel niet geplaatst worden.

Voor handelszaken die gelegen zijn langs de N8 moet er door het gemeentebestuur steeds advies gevraagd worden aan de wegbeheer Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Het gemeentebestuur dient dit advies te volgen en kan hier niet van afwijken.

Hoe aanvragen?

Een vergunning aanvragen kan via onderstaand formulier

Locatie
Vul hier de naam van de handelszaak in waarvoor de aanvraag wordt gedaan
Vul hier het ondernemingsnummer of BTW-nummer in. vb '0562.321.634
Vul hier de straat in waar de handelszaak is gevestigd
Vb. 123 bus 4
Deze gegevens houden verband met de plaats waarop de aanvraag betrekking heeft.
Contactgegevens
Vul hier je voornaam in.
Vul hier je familienaam in.
Ander adres
Vul hier een nummer in waarop je bereikbaar bent. In geval dat bijkomende informatie nodig is wordt je op dit nummer gecontacteerd.
Deze gegevens worden gebruikt voor de correspondentie. Op dit adres ontvangt u de beslissing.
Gegevens obstakels
Aard
Meerdere opties zijn mogelijk. In geval van andere, specificeer hieronder.
Bevestiging in ondergrond?
Vink het juist vakje aan. Indien het element los op de ondergrond staat: Nee. Indien het element op eender welke wijze wordt bevestigd in de ondergrond: Ja.
Periode van de inname
Periode van de inname
Meerdere opties zijn mogelijk.
Vul hier specifieke kenmerken in zoals de periode van het jaar (vanaf maart t.e.m. oktober) of de openingsuren (ma - vrij: 8u-12u & 13u-18u)
Deze gegevens hebben betrekking op de aanvraag. Op basis van deze gegevens wordt de vergunning opgemaakt, wees zo volledig mogelijk.
Bijkomende informatie
Laad hier een foto op. Op deze foto moeten de objecten en de plaats van de inname duidelijk zichtbaar zijn. 
Indien gewenst kan hier een tweede bijlage worden toegevoegd.
Maximaal 2 bestanden.
32 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png txt pdf doc docx.
Upload hier een schets van de stoep met aanduiding van de gevraagde obstakels en de afmetingen.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Vul hier eventuele opmerkingen in. Dit kan ook een korte motivatie zijn voor de aanvraag.