Toegankelijkheidspremie voor handelszaken

Wat is de toegankelijkheidspremie voor handelszaken?

De gemeente kent een premie toe voor het treffen van voorzieningen voor het bevorderen van de integrale toegankelijkheid volgens de principes van 'universal design' bij aanpassing of verbouwing van bestaande of nieuwe handelspanden.

De toegankelijkheidspremie heeft als doelstelling de aantrekkingskracht van het handelscentrum te verhogen voor alle klanten. Met het invoeren van de toegankelijkheidspremie wenst de gemeente mee te werken aan de integrale toegankelijkheid van de handelszaken in Wevelgem, Moorsele en Gullegem.

Voor wie?

Elke eigenaar of uitbater van een handelspand in Wevelgem, Moorsele of Gullegem komt in aanmerking.

Hoeveel bedraagt de premie?

Wie in aanmerking komt voor de premie kan 50% van de totale kosten terugbetaald krijgen, met een maximum van 2 000 euro. De kosten moeten kunnen bewezen worden op basis van facturen op naam van de uitbater of eigenaar. Er moet voor elke factuur kunnen aangetoond worden over welke werken het precies gaat.

Na afloop van de werken moeten alle punten die opgenomen zijn in de checklist (tabel A) positief beoordeeld worden om recht te hebben op de premie. Indien er bij de controle blijkt dat er op minstens 5 punten van tabel B een positieve beoordeling is, stijgt het premiebedrag met 10% tot 60%, met een maximum van 2 400 euro.

Welke kosten komen in aanmerking?

Alle kosten voor werken die de toegankelijkheid van het publiek toegankelijk gedeelte verbeteren komen in aanmerking voor de berekening van het premiebedrag. Het kan daarbij gaan om volgende werken en/of aankopen (niet limitatief):

  • Aanpassingswerken aan de sanitaire voorzieningen;
  • Aanpassingswerken aan de inrichting van de handelszaak;
  • Vernieuwen of verbouwen van de inkomdeur/etalage;
  • Toegankelijk maken van het handelspand voor rolstoelgebruikers door het verlagen van de inkomdrempel of het voorzien van een helling binnen de rooilijn.

Wat moet ik doen om een premie aan te vragen?

Om de premie aan te vragen moet je het aanvraagformulier volledig invullen en enkele foto's van de huidige toestand van het pand doorsturen. De cel lokale economie onderzoekt vervolgens of je in aanmerking komt voor de premie zal je hiervan per mail op de hoogte van de beslissing.

Opgelet: de premie moet aangevraagd worden voor aanvang van de werken!

Hoe verloopt de uitbetaling van de premie?

Na uiterlijk 6 maanden zal de cel lokale economie jou contacteren met de melding dat je de uitbetaling van de premie kan aanvragen. Hiervoor moet je een overzicht en een kopie bezorgen van alle facturen die in aanmerking komen voor de premie. Dit wordt vervolgens onderzocht en de premie wordt automatisch uitbetaald.

Identificatiegegevens handelspand
Vul hier de naam van de handelszaak in waarvoor de aanvraag wordt gedaan
Vul hier de straat in waar de handelszaak is gevestigd
Vb. 123 bus 4
Handelspand reeds in gebruik?
Wordt het pand op het moment van de aanvraag reeds gebruikt als handelspand?