Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

logo

Wevelgem onderschrijft in haar meerjarenplan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en zet daarbij vooral in op duurzaamheid, inclusie en toegankelijkheid (DIT). De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn deel van de Agenda 2030 die op 15 september 2015 door alle leden van de Verenigde Naties werd goedgekeurd. Dit universele actieplan biedt sindsdien een antwoord op de meest nijpende globale uitdagingen en moet de wereld tegen 2030 op koers richting een duurzame toekomst zetten. De 17 doelstellingen en 169 subdoelstellingen reflecteren zowel de economische, sociale als ecologische aspecten van duurzame ontwikkeling en dit binnen vijf overkoepelende thema’s (mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap).

Lokale overheden spelen een sleutelrol om van onder uit de realisatie van de SDG’s waar te maken. De doelstellingen bieden voor Wevelgem niet alleen een interessant kader om de gemeente klaar te stomen voor een duurzame toekomst, maar vooral ook om de link te leggen tussen lokale acties en globale uitdagingen. 

Bekijk hier het filmpje!

Wil je zien hoe goed Wevelgem het doet voor elke SDG?

Bekijk hier de SDG Monitor!