Onregelmatigheden melden

Samen voor een respectvolle begraafplaats.

Ook op de begraafplaatsen vinden er jammer genoeg soms onregelmatigheden plaats. Dit kan gaan van het wegnemen van bloemen of aandenkens tot het toebrengen van schade, al dan niet opzettelijk.

Medewerkers op de begraafplaatsen, politie en gemeenschapswacht zien zoveel mogelijk toe, maar zelf kan je ook iets doen om onregelmatigheden te vermijden:

  • Zet jouw naam of die van de overledene op de aandenkens (bv: ‘Dit komt van het graf van…’). Zo maak je de voorwerpen minder aantrekkelijk voor iemand met slechte bedoelingen.
  • Plak decoraties vast aan het grafteken.
  • Neem foto's van waardevolle zaken op het graf.

Toch nog diefstal of vandalisme vastgesteld?

Signaleer het ons via onderstaand webformulier, op die manier kunnen we de problemen beter in kaart brengen. Daarnaast kan je ook aangifte doen bij de politie.

Het is belangrijk dat je de specifieke locatie van het graf doorgeeft bij de melding. De exacte locatie (perk/rij/nummer) kan je terugvinden via deze website.

Welke begraafplaats?
Ik deed al aangifte bij de politie of ik ben van plan om nog aangifte te doen bij de politie?
Weet je de gegevens van het graf niet? Je kan ze hier opzoeken: https://begraafplaatsen.wevelgem.be
Het gemeentebestuur van Wevelgem verwerkt je persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie over het privacybeleid en uw privacyrechten, vind je op www.wevelgem.be/privacyverklaring.