Project 'Hartveilige Gemeente'

Wevelgem heeft een aantal AED-toestellen, automatische externe defibrillators geplaatst.

Het plaatsen van deze AED’s kadert binnen het project van ‘Hartveilige Gemeente’, een samenwerkingsovereenkomst met het Rode Kruis die het college van burgemeester en schepenen reeds in 2014 onderschreef. Deze investering is belangrijk, aangezien dagelijks bijna 30 mensen in België een hartstilstand krijgen (buiten het ziekenhuis). Slechts 5 à 10% overleeft dit. Wordt een slachtoffer binnen de eerste 3 tot 4 minuten gereanimeerd en krijgt het een stroomstoot toegediend met een AED, dan heeft het slachtoffer 60 à 70% overlevingskans. Iedereen mag een AED gebruiken en het is volkomen veilig. Het toestel begeleidt je bij de reanimatie en geeft enkel een stroomstoot als dat nodig is.

Registreer jouw AED

Naast de toestellen zelf voorzien, is het ook belangrijk zoveel mogelijk mensen gewend te maken aan de toestellen. Daarom kan je gratis lessen aanvragen via vorming@wevelgem.rodekruis.be.