Registreer jouw AED

Wevelgem wil maximaal investeren in het project Hartveilige Gemeente. Om zicht te krijgen op het aantal AED-toestellen op het grondgebied, wordt aan de lokale handelaars en de bedrijven gevraagd om hun toestel te registreren.

Naast eerstehulpkennis bood de Rode Kruis EHBO-app tot voor kort ook een handig overzicht van waar je het dichtstbijzijnde AED-toestel vond. Als basis hiervoor gebruikten we een lijst van FOD Volksgezondheid die aangepast of aangevuld werd met input die de Vlaming rechtstreeks naar ons kon doorsturen. Het ontbreekt ons echter aan de nodige mankracht en financiële middelen om al deze bemerkingen ook effectief te controleren. Aangezien we dit noodzakelijk achten om de juistheid van de gegevens die we aanbieden te garanderen, werd beslist om het AED-overzicht niet langer aan te bieden in de app.

Kunnen locaties van AED’s dan niet meer gemeld worden? Toch wel! De toestellen die op publieke plaatsen staan of in een voertuig aanwezig zijn, moeten nog steeds geregistreerd worden via FOD Volksgezondheid. Zij zorgen ervoor dat de AED nadien in een databank opgenomen wordt.