Generatie rookvrij Wevelgem

Werk je mee aan Generatie Rookvrij?

Onder het label 'generatie rookvrij' ijveren we naar een maatschappij waarin ieder kind dat vanaf 2019 wordt geboren, rookvrij kan opgroeien. We doen dat onder meer door de sigaret te bannen op plaatsen waar kinderen komen, zoals aan de schoolpoort. Daarnaast nemen we nog tal van initiatieven om onze inwoners te helpen stoppen met roken. Jullie kennen ongetwijfeld al de sensibiliserende campagne. LemonLizzie werkte het campagnebeeld uit waarop duidelijk te zien is dat een kindje vraagt niet te roken in haar omgeving. We kiezen ervoor om te blijven sensibiliseren rond niet-roken, eerder dan het sanctioneren.

Aanduidingsborden rookvrije zone

Rookvrije zones

Onder het label 'generatie rookvrij' wordt geijverd voor het rookvrij maken van plaatsen waar kinderen en jongeren aanwezig zijn. Op deze manier kunnen alle kinderen rookvrij opgroeien. Generatie rookvrij betekent ook het ondersteunen van inwoners die willen stoppen/verminderen met roken. Ook zo kunnen we jongere generaties behoeden voor een hardnekkige rookverslaving. Want zien roken, doet roken.

  • Zo werden de gemeentelijke speelpleinen al allemaal rookvrij gemaakt en de omgeving van alle gemeentelijke gebouwen, parken en scholen. In een latere fase wordt ook gesensibiliseerd rond de jeugd- en sportverenigingen.
  • Vanaf eind december 2024 zal roken in attractieparken, dierentuinen, kinderboerderijen, speelpleinen en op en naast sportterreinen verboden worden vanuit de overheid. Ook binnen een perimeter van 10 meter aan in- en uitgangen van zorg-, opvang- en onderwijsinstellingen en openbare bibliotheken zal een rookverbod gelden.

Ondersteunende materialen

Wens je ondersteunende materialen, zoals borden en affiches, te bestellen om de rookvrije zone af te bakenen? Of heb je vragen over (de uitrol van) de wet? 
👉     Neem dan contact op met gezondheid@wevelgem.be. Wij helpen je graag verder!