Vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen

Ondernemers die door verminderde inkomsten de sociale zekerheidsbijdragen tijdelijk moeilijk of niet kunnen betalen kunnen onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling bekomen. Tijdens de vrijgestelde kwartalen wordt geen pensioenrecht opgebouwd. Indien je dat niet wenst dan is een afbetalingsplan ook een optie.

Neem voor meer informatie contact op met je accountant of je sociaal verzekeringsfonds.