Rattenbestrijding

Heb je last van ratten, afkomstig van het openbaar domein of merk je ratten op het openbaar domein? Je kan contact opnemen met de dienst OGN.

We verwittigen onze faunabeheerder die de situatie ter plaatse naziet en - indien van toepassing - de ratten verdelgt.

Voorwaarden

De ratten waarvan je last hebt, zijn afkomstig van het openbaar domein en zijn niet het gevolg van persoonlijke nalatigheid.