Kopie eensluidend verklaren met het origineel

Sinds 31 maart 2004 is de voor eensluidend verklaarde kopie bestemd voor de federale en Vlaamse overheden afgeschaft. Je kan echter wel nog een eensluidend verklaard afschrift nodig hebben voor een buitenlandse overheid of voor de privé sector.

Het eensluidend verklaren van een afschrift betekent dat een bevoegde overheidsdienst schriftelijk bevestigt dat een kopie van een bepaald document gelijk is aan het origineel ervan. Daarom moet je steeds het origineel voorleggen.

De kopie wordt vergeleken met het origineel en er wordt een verklaring van echtheid op aangebracht. Het liefst nemen wij zelf een kopie van het origineel document.

Kosten

€ 0,10 per kopie

Wat moet je meenemen?

Het origineel document.