Erkenning voor de bevalling

Maak een afspraak

Wanneer in het gezin van een ongehuwd paar of bij een ongehuwde vrouw een kind geboren wordt, staat de afstamming van dat kind slechts vast ten aanzien van de moeder. Om de afstamming van de vader of van de meemoeder vast te stellen, moet de vader of de meemoeder het kind erkennen. Dat gebeurt bij de burgerlijke stand (gemeenteloket, Vanackerestraat 12) waar een 'erkenningsakte' opgesteld wordt.

 

Hoe aanvragen

Voorwaarden

De toestemming van de moeder is nodig.

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart van de moeder en de vader of de meemoeder;
  • attest van de geneesheer met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum.