Erkenning na de bevalling

Wanneer uit een ongehuwd paar of uit een ongehuwde vrouw een kind geboren wordt, dan staat de afstamming van dat kind slechts vast ten aanzien van de moeder. Om de afstamming van de vader of van de meemoeder vast te stellen, moet de vader of de meemoeder het kind erkennen. Dat gebeurt bij de burgerlijke stand (gemeenteloket, Vanackerestraat 12) waar een "erkenningsakte" opgesteld wordt.

Afschriften of uittreksels van een erkenningsakte zijn te bekomen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de akte is opgemaakt. Je kan hiervoor terecht bij de dienst Burgerzaken of het aanvragen via ons webloket. 

Wat moet je meenemen?
  • Volledig afschrift van de geboorteakte; 
  • identiteitskaart van de ouders; 
  • eventueel identiteitskaart van het kind.