Wijzigen familienaam bij erkenning

Als een ongehuwde vrouw bevalt, krijgt het kind de familienaam van de moeder.

Wanneer de biologische vader of de meemoeder het kind erkent, hebben de ouders de keuze: het kind kan dan ofwel de familienaam van de vader of de meemoeder krijgen, ofwel verder de naam van de moeder dragen ofwel kan gekozen worden voor een naam samengesteld uit de naam van de moeder en de vader of de meemoeder (dit kan enkel indien er geen gemeenschappelijke meerderjarige kinderen zijn en indien er geen gemeenschappelijke kinderen zijn waarvoor de naamskeuze expliciet werd vastgelegd) .

Binnen een termijn van één jaar na de erkenning kunnen de ouders nog beslissen over de naam van het kind. Indien de vader of de meemoeder nog gehuwd is met een andere partner is de toestemming van deze partner nodig. Deze naamswijziging kan niet meer gebeuren wanneer het kind 18 jaar is. Dit dient dan te gebeuren via Koninklijk Besluit, zie naams- en voornaamsverandering.

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart van de ouders (eventueel ook van het kind) 
  • Afschrift geboorteakte van het kind