Adoptie

Er zijn twee verschillende vormen van adoptie: gewone adoptie en volle adoptie.

De adoptieprocedure verloopt via de familierechtbank.  De dienst Burgerzaken staat in voor de overschrijving van het adoptievonnis en de aanpassing van de akten.

Een adoptie kan ook een naamswijziging tot gevolg hebben. 

Extra informatie

Voor meer informatie over adoptie kan je terecht:

  • Kind & Gezin
  • de familierechtbank (rechtbank 1ste aanleg) of de notaris