Opmaak van het Economisch Plan

In het meerjarenplan werd de ambitie opgenomen om een strategisch actieplan op te stellen dat de basis vormt voor het economisch beleid in de toekomst. Dit kadert binnen actieplan PB2-AP12: Ondersteunende maatregelen worden genomen voor de lokale economie.

Benieuwd hoe het plan tot stand is gekomen? Je ontdekt het hieronder ๐Ÿ‘‡