Toelating voor ambulante activiteit op private plaatsen langs de openbare weg en op commerciële parkings

Voor een standplaats voor ambulante handel op private plaatsen langs de openbare weg en op commerciële parkings moet je een toelating aanvragen bij de gemeente.

Een ambulante activiteit heeft betrekking op de verkoop, het te koop aanbieden of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten of diensten, door een handelaar buiten de vestiging vermeld in zijn inschrijving in het KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt.

Het gaat hierbij om locaties op privaat domein die grenzen aan de openbare weg en om parkings van andere handelszaken.