Toelating voor vaste standplaats op een openbare markt

Een vaste standplaats op een openbare markt wordt toegewezen per abonnement. Als marktkramer kun je hiervoor ten allen tijde een aanvraag indienen bij de gemeente. 

Als kandidaat aanvrager zal je, indien je over de nodige documenten beschikt, in een wachtregister geplaatst worden. Zodra er een plaats vrijkomt, waarvoor je als eerste in aanmerking komt, kan je een abonnement verkrijgen. Als er geen geschikte kandidaten zijn in het wachtregister, volgt er een vacature waarvoor iedereen zich kandidaat kan stellen.