Vogelgriep Menen

Op 2 september 2021 is vogelgriep van het type H5N8 vastgesteld bij een handelaar in hobbyvogels in de gemeente Menen (deelgemeente Rekkem), provincie West-Vlaanderen.

Het gaat om een hoog pathogene variant van het virus. Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn een beschermingszone van 3 km en een bewakingszone van 10 km rond de besmetting ingesteld. In de zones zijn bijkomende maatregelen voor professionele en particuliere houders van pluimvee en vogels van toepassing om de verspreiding van het virus te voorkomen.

👉🏼 In de beschermingszone (3 km) rond de vogelhandelaar: (op kaart in paars)

  • Dienen alle vogels in de stallen, gebouwen of hokken opgesloten te worden.
  • Is het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren verboden (doorvoer doorheen de zone is wel toegelaten).
  • Zijn verzamelingen van vogels verboden.
  • Moet elke professionele pluimveehouder binnen de 24 uur, en elke inwoner met pluimvee of vogels binnen de 48 uur, een inventaris opmaken waarin aangegeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden.

👉🏼 In de bewakingszone (10 km): (op kaart in lichtroze)

  • Is het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren verboden (doorvoer doorheen de zone is wel toegelaten). 
  • Zijn verzamelingen van vogels zijn verboden.
  • Moet elke professionele pluimveehouder in deze zone binnen de 72 uur een inventaris opmaken waarin aangeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden.

Meer informatie: FAVV - Vogelgriep (Aviaire influenza): Maatregelen in België (favv-afsca.be)
Contactgegevens: FAVV - Lokale controle-eenheden (LCE) (favv-afsca.be)

Vul jouw inventaris hier in 👇🏼

Inventaris pluimvee

Geef het type activiteit aan

Bv. Sier, consumptie eigen productie, kinderboerderij, ... 

Het FAVV volgt de situatie in België op de voet en heeft op regelmatige basis overleg met andere lidstaten en de Europese overheden. Alle betrokken partijen uit de pluimveehouderijsector werden op de hoogte gebracht van de situatie.

Aangezien het gaat om gehouden vogels (en niet om pluimvee), heeft deze besmetting geen impact op de ziektevrije status voor hoogpathogene aviaire influenza bij pluimvee. Deze ziektevrije status op internationaal niveau werd op 16 augustus herwonnen bij de Wereldorganisatie voor dierengezondheid (OIE) (zie persbericht van 18/08/2021). Alle pluimvee- en vogelhouders moeten wel nog steeds voorzichtig zijn. Zo moet contact tussen hun dieren en wilde vogels zoveel mogelijk vermeden worden. Het FAVV raadt daarom ook aan om alle gehouden vogels binnen te voederen en te drenken.

Het virus dat momenteel, en de afgelopen jaren, circuleert is niet overdraagbaar op mensen. De consument loopt geen enkel risico. Het vlees en de eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid worden geconsumeerd. Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Wat is het vogelgriepvirus?
Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.

Het FAVV en dierengezondheid
Het FAVV mag dan wel bekend staan om zijn controles doorheen de voedselketen, het Agentschap is ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van gereglementeerde dierziekten. Voor wat betreft vogelgriep, werkt het Agentschap nauw samen met de gewestelijke overheden.

Foto van kip