Vogelgriep

Kip in pluimveebedrijf

Maatregelen vogelgriep

Sinds de uitbraak van het H5-vogelgriepvirus bij wilde vogels in 2020 houdt dit virus lelijk huis bij wilde vogels in Europa met als gevolg een grote vogelsterfte in de natuur. Naar alle waarschijnlijkheid is het vogelgriepvirus een constante geworden in de wilde vogelpopulaties in Europa, waardoor het vogelgrieprisico het hele jaar door aanwezig blijft. Bij een uitbraak van hoogpathogene vogelgriep wordt een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km rond het getroffen gebied ingesteld. In deze perimeter gelden strikte maatregelen. 

Die vind je terug op de website van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen). Bij vaststelling van ziektetekens, verhoogde sterfte bij (hobby)pluimvee of andere vogels dient met het FAVV contact opgenomen (tel. 050/30 37 10)

Website FAVV voor consumenten

Voor professionele pluimveehouders gelden bijkomende maatregelen met betrekking tot de opmaak van een inventaris, het beperken van de toegang tot de inrichting, ontsmetten van voertuigen, registreren bezoekers e.d.

Alle info voor professionelen is te vinden op de site van het FAVV. Op de website is ook een grondplan en een interactieve kaart terug te vinden.

Website FAVV voor professionelen

Daarnaast heeft het Agentschap Natuur en Bos (ANB) een reeks richtlijnen. Op de website vind je onder meer wat je moet als een zieke of dode vogel vindt.

Website Agentschap Natuur en Bos