Strengere maatregelen na vogelgriepbesmetting in Menen

Update 23/02/2021:

Vogelgriep is nog steeds aanwezig bij wilde vogels. In West-Vlaanderen nog behoorlijk veel vaststellingen.  Het blijft daarom belangrijk om de maatregelen op te volgen.

Uitzondering: De volgende activiteiten met roofvogels in open lucht zijn vanaf 20/02/2021 opnieuw toegestaan:

  • het opleiden/trainen van roofvogels
  • het geven van demonstraties
  • het gebruiken van roofvogels voor de jacht op haarwild
  • het gebruiken van roofvogels bij het beheer van overlast door wilde dieren

Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan gekoppeld. Die vind je op de website van het FAVV


Update 28/1: 

Vogelgriep is nog steeds aanwezig bij wilde vogels. In West-Vlaanderen nog behoorlijk veel vaststellingen. 

Daarom belangrijk dat de maatregelen nog steeds opgevolgd worden.


Update 7/1:

Vogelgriep: de verplichte ophokplicht van pluimvee en gehouden vogels blijft van kracht op het hele grondgebied!

Vanaf 15/11 moeten pluimvee en gehouden vogels opgehokt worden of afgeschermd zijn met behulp van netten. Dit geldt ook indien je slechts enkele kippen houdt.

Deze maatregel is voor onbepaalde duur van kracht. Voederen en drenken van de dieren moet verplicht binnen gebeuren of op een manier zodat wilde vogels er geen toegang toe hebben.

Blijf op de hoogte van de situatie via sociale media (Facebook, Twitter,…) of via http://www.favv.be/consumenten/extra/vogelgriep/


Sinds 15 november geldt al in het ganse land ophokplicht voor vogels, nadat er in Oostende een besmetting van het vogelgriepvirus vastgesteld werd. Nu er op een vleeskippenbedrijf in Menen vogelgriep vastgesteld werd, worden de regels in onze regio nog strenger.

Iedereen die kippen, siervogels of duiven heeft, moet zijn vogels sowieso dus ophokken of afschermen met een net. Op die manier wordt contact vermeden met wilde vogels, die het virus zouden kunnen overdragen. De voeder- en drinkbak moet binnen geplaatst worden of afgeschermd worden.

Heel Wevelgem ligt in toezichtsgebied

Rond het bedrijf in Menen zijn nu ook twee gebieden afgebakend waarin verstrengde maatregelen gelden. Wevelgem ligt volledig in toezichtsgebied.

Concreet betekent dat dat iedereen die vogels heeft, een inventaris moet opmaken. Hobbyhouders moeten die inventaris binnen de 72u doorsturen naar de gemeente, professionelen moeten hun inventaris naar LCE van het FAVV sturen. Hobbyhouders vinden hieronder een formulier om die inventaris bij die gemeente in te dienen.

Verplaatsingen zijn verboden, met uitzondering van doorvoer over autowegen of per spoor, zonder te lossen of halt te houden. Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen…. zijn verboden.

Bepaalde delen van Wevelgem liggen in beschermingsgebied

Rond het getroffen Meens bedrijf werd een straal van 3km ingesteld, dat wordt beschermingsgebied. Hier vind je een kaartje, wie graag zijn straat opzoekt, vindt hier een stratenlijst.

Wie vogels houdt in het beschermingsgebied, moeten de inventaris sneller bezorgen. Voor professionelen is dat binnen de 24 uur naar het LCE van het FAVV. Voor hobbyhouders is dat binnen de 48 uur naar de gemeente. Uiteraard zijn ook hier de ophokplicht van toepassing, en zijn ook verplaatsingen en alle verzamelingen verboden.

Wees waakzaam

Het FAVV vraagt alle pluimveehouders om nog steeds waakzaam te zijn en meteen een dierenarts te contacteren als hun dieren ziek worden.

Mensen die in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerken, worden verzocht om dit te melden via het gratis telefoonnummer 0800/99 777. Op die manier kan eventueel een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, is het aangeraden om de vogels niet aan te raken.

Voor de consument is er geen enkel gevaar: alle vlees en eieren van pluimvee is veilig en kan zonder problemen gegeten worden.

De verplichte maatregelen die op 01/11 zijn opgelegd voor professionele pluimveehouders blijven uiteraard gelden. Een overzicht van alle maatregelen is terug te vinden op de website van het Agentschap: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

 - Alle informatie over vogelgriep: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/
- Informatie voor hobbyhouders: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp

 

Vragen? Neem contact met:

 

Hobbyhouders kunnen hun inventaris hieronder aan de gemeente bezorgen

 

Inventaris pluimvee

Geef het type activiteit aan

Bv. Sier, consumptie eigen productie, kinderboerderij, ... 
Foto van kip