Trage wegen

trage wegen; zevenkaven; gullegem

Trage Wegen

Trage wegen zijn verbindingen die (bijna) exclusief gebruikt worden door zachte weggebruikers zoals voetgangers en fietsers. De gemeente werkt actief aan een beleid rond het herwaarderen van de trage wegen en de uitbouw van een sterk functioneel en recreatief netwerk. 

Wil je de trage wegen op het grondgebied ontdekken? Hieronder vind je de meest recente kaart (juli 2022) met alle nieuwe realisaties en weggewerkte 'missing links'.

Kaart trage wegen 2022

trage wegen