Reglementen en verordeningen

De Vlaamse Overheid verplicht de lokale overheden om alle goedgekeurde documenten te publiceren.

Hieronder vind je een overzicht van de reglementen die goedgekeurd werden in de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen en vast bureau.

Definitie dagelijks personeelsbeheer (VB)

Definitie dagelijks personeelsbeheer (CBS)

Invoering functie stafmedewerker Personeel (VB)

Wijziging rechtspositieregeling van het personeel van de woonzorgcentra, de dienst Thuiszorg, de groep van assistentiewoningen en de dienstencentra (VB)

Wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel (CBS)

Loket sociale zaken (CBS)

Sociale economie: klusjes- en verhuisdienst: aanpassen reglementering (RMW)

Definitie dagelijks bestuur in het kader van overheidsopdrachten en delegatie van een aantal bevoegdheden (RMW)

Vrijstelling visumplicht (RMW)

Gezamenlijk organogram gemeente-OCMW (RMW)

Delegatie vastlegging/wijziging omschrijving 'dagelijks personeelsbeheer' - Delegatie vastlegging/wijziging personeelsreglementering (RMW)

Vervangingsregeling financieel directeur

Vervangingsregeling algemeen directeur

Vrijstelling visumplicht

Definitie dagelijks bestuur in het kader van overheidsopdrachten en delegatie van een aantal beheersdaden

Delegatie vastlegging/wijziging omschrijving begrip 'dagelijks personeelsbeheer' -  Delegatie vastlegging/wijziging personeelsreglementering

gezamenlijk organogram gemeente-OCMW

Huishoudelijk reglement gemeenteraad

Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn

Tijdelijke politieverordening Boemel 2019

Hersamenstelling adviesraden: overgangsmaatregelen