Wettelijk samenwonen

Als je samenwoont met iemand kan je hiervan een schriftelijke verklaring afleggen bij de dienst Burgerzaken (gemeenteloket, Vanackerestraat 12), zodat je beschouwd wordt wettelijk samen te wonen. De aangifte geeft een zekere juridische bescherming. Twee mensen die in België een woning delen, kunnen wettelijk samenwonen. Het kan zowel om heteroseksuele als homoseksuele partners gaan, maar ook om mensen zonder seksuele relatie, zoals broers, zussen, ouders en kinderen of vrienden.

Het stelsel is alleen toegankelijk voor mensen die juridisch bekwaam zijn om een contract te sluiten, die niet gehuwd zijn en geen wettelijke samenwoning met een andere persoon hebben gesloten.

Het burgerlijk wetboek bevat de rechten en plichten van samenwonenden.

Voorwaarden

Ongehuwd samenwonend zijn.