Verlies/diefstal van een reispas

Meld het verlies van je reispas zo snel mogelijk bij de politie of bel naar DOCSTOP (00800 2123 2123 of +32 2 518 2123) om zo vooral misbruik te voorkomen.

Let op: Het verlies van een reispas leidt niet automatisch tot een vervanging. Je moet zelf een nieuwe reispas aanvragen.

Maak een afspraak

Wat moet je meenemen?

identiteitskaart