Verlies/diefstal van een reispas

Meld het verlies van je reispas zo snel mogelijk bij DOCSTOP (00800 2123 2123 of +32 2 518 2123). Op die manier is er geen frauduleus gebruik van uw reispas meer mogelijk.

Om de aangifte van verlies of diefstal van uw reispas verder af te werken komt u langs tijdens de openingsuren bij de dienst burgerzaken.  In dringende gevallen of buiten de openingsuren van de dienst burgerzaken kan u nog steeds terecht bij de politiezone Grensleie om deze aangifte af te werken.

Let op: Het verlies van een reispas leidt niet automatisch tot een vervanging. Je moet zelf een nieuwe reispas aanvragen.

Maak een afspraak

 

Wat moet je meenemen?
  • identiteitskaart
  • pasfoto (als je een nieuwe reispas aanvraagt)