Vergunning verstrekken van gegiste en/of sterke dranken

Gegiste en/of sterke dranken verstrekken en schenken, moet u over een vergunning beschikken. Deze vergunning moet worden aangevraagd bij het gemeentebestuur van de gemeente waar de drankslijterij zich zal vestigen. De vergunning zal u worden afgeleverd indien u aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Hiervoor worden volgende zaken onderzocht:

 • voor vaste drankslijterijen: moeten voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake hygiëne (hygiëneattest)
 • voor reizende en vaste drankslijterijen: op basis van het moraliteitsattest (uittreksel uit het strafregister) wordt onderzocht in hoever 1 van volgende personen zich niet bevindt in een geval van wettelijke uitsluiting:
  • de uitbater
  • de lasthebber
  •  de personen die bij deze personen inwonen en die aan de opening van de drankslijterij deelnemen
  • de personen die inwonen in het gebouw waarin de drankslijterij is gevestigd en die aan de opening van de drankslijterij kunnen deelnemen
  • elk van de natuurlijke personen die deel uit maken van de feitelijke vereniging of rechtspersoon.

Handelszaken die enkel drank verkopen zonder te schenken (zoals bijvoorbeeld supermarkten) moeten geen vergunning tot het verstrekken en schenken van gegiste en/of sterke dranken aanvragen.

Voor gelegenheidsevenementen dient u geen vergunning aan te vragen.

 

Wat moet je meenemen?
 • Identiteitskaart
 • Een uittreksel uit het strafregister dat maximum 1 maand oud is.  Indien u gedomicilieerd bent in Wevelgem, dan wordt dit opgevraagd door de dienst burgerzaken.
 • Attest van de verzekering objectieve aansprakelijkheid bij brand & ontploffing.