Reispas

Een reispas is een identiteitsdocument dat beantwoordt aan internationaal vastgestelde normen, zowel inzake de vorm als inzake de inhoud. Niet alle landen vragen een reispas. Zeker voor een bezoek aan een E.U.- land is er geen nodig.  De identiteitskaart volstaat hiervoor.

Voor bezoek aan sommige landen echter is er naast een identiteitskaart ook een inreisvisum nodig. Dit inreisvisum wordt in de reispas aangebracht door de ambassade of het consulaat in België van het land van jouw bestemming. De geldigheidsduur van een paspoort is zeven jaar (vijf jaar voor minderjarigen). Ook voor minderjarigen (zelfs pasgeborenen) is een afzonderlijke reispas nodig.

Je wilt weten of je over een reispas moet beschikken? Dan kun je:

Kosten
Gewone procedure
  • + 18-jaar = 74 euro
  • - 18-jaar =  44 euro
Spoedprocedure
  • + 18-jaar =  250 euro
  • - 18-jaar =  220 euro
Zeer dringende Spoedprocedure (afhaling in Brussel)
  • + 18-jaar =  310 euro
  • - 18-jaar =  280 euro
Wat moet je meenemen?
  • Je identiteitskaart
  • 1 recente pasfoto die voldoet aan de huidige ICAO-normen (meer uitleg vind je hier: normen pasfoto)
  • Indien je vroeger al een reispas in je bezit had, moet je deze meebrengen. Wanneer je je reispas niet meer terugvindt, dan moet je aangifte doen bij de politie en dit attest afgeven bij aanvraag van de reispas. Je krijgt een ontvangstbewijs.

Maak een afspraak met de dienst Burgerzaken