Openbaarheid van bestuur

Actieve openbaarheid van bestuur

De gemeente is verplicht een aantal documenten openbaar te maken:

  • de agenda van de gemeenteraad
  • de gemeenteraadsverslagen
  • de begroting en jaarrekening
  • de gemeentelijke reglementen en verordeningen
  • de beleidsplannen
  • ...

Deze documenten kan je raadplegen in de gemeentehuizen. Je kan er ook een kopie van krijgen.

Benieuwd waar je belastinggeld naartoe gaat? Surf dan naar www.jegemeentetelt.be

Passieve openbaarheid van bestuur

Je kan bestuursdocumenten inkijken, er uitleg over vragen of een kopie verkrijgen.

Je kan de documenten aanvragen bij de bevoegde dienst of je vraag richten aan de algemeen directeur. 

Voorwaarden

Bij passieve openbaarheid van bestuur kunnen enkel afgewerkte dossiers volledig ingekeken worden.

Kosten

Inzage en uitleg zijn gratis

Voor een kopie worden de bedragen gehanteerd, zoals vastgelegd in gemeentelijk retributiereglement op fotokopiegebruik.

 

     Zwart-wit Kleur 
 A4 Enkelzijdig   0,2 euro 1 euro 
  Dubbelzijdig  0,4 euro  
 A3 Enkelzijdig  0,4 euro 2 euro 
  Dubbelzijdig