Inburgering

Het inburgeringstraject wordt gecoördineerd door het onthaalbureau inburgering en bestaat uit een vormingsprogramma ondersteund door een individuele begeleiding. Mensen die in aanmerking komen voor een inburgeringstraject worden inburgeraars genoemd. 

De trajectbegeleid(st)er sluit bij aanvang van het inburgeringstraject een inburgeringscontract af met de inburgeraar. Als de lessen Nederlands en de cursus maatschappelijke oriëntatie op regelmatige basis gevolgd worden, ontvangt de inburgeraar een inburgeringsattest.

Zowel nieuwkomers als oudkomers behoren tot de doelgroep. Het vormingsprogramma wordt samengesteld uit lessen Nederlands, maatschappelijke oriëntatie en loopbaanoriëntatie.

Nieuwkomers zijn:

  • meerderjarige vreemdelingen die in Vlaanderen of Brussel zijn ingeschreven in het rijksregister en die nog niet langer dan 12 opeenvolgende maanden ingeschreven zijn.

Oudkomers zijn:

  • meerderjarige vreemdelingen die in Vlaanderen of Brussel zijn ingeschreven in het rijksregister of meerderjarige Belgen die in Vlaanderen of Brussel zijn ingeschreven in het rijksregister, in het buitenland geboren zijn en minstens één ouder hebben die ook in het buitenland geboren is. Allen moeten wel langer dan 12 opeenvolgende maanden ingeschreven zijn.

Een deel van de inburgeraars is verplicht een inburgeringstraject te volgen: vrijwel alle nieuwkomers en bepaalde oudkomers. Voor de andere inburgeraars is het een recht en geen plicht.

Wat moet je meenemen?

Identiteitsdocumenten