Gedeeld verblijf

Wanneer ouders niet meer samenwonen, worden minderjarigen ingeschreven op het adres van één van de ouders.  Als je in Wevelgem woont en je kind is niet bij jou ingeschreven, kan je een aanvraag voor gedeeld verblijf indienen.

Het gedeeld verblijf wordt vermeld in het bevolkingsregister en wordt niet vermeld op bevolkingsattesten en identiteitsdocumenten.

Voordelen 'gedeeld verblijf'

 • Veiligheid | Hulpdiensten kunnen weten waar het kind eventueel verblijft 
 • Bepaalde voordelen | Sommige voordelen voor je kind hangen af van de plaats waar het woont 

Wie kan dit aanvragen?

De ouder bij wie de kinderen niet zijn ingeschreven (= ‘huisvesting verlenende ouder’) én in Wevelgem zijn hoofdverblijfplaats heeft.

Hoe kan je dit aanvragen?

Je kan gedeeld verblijf op twee manier aanvragen:

 1. Via dit webformulier
 2. Via een papieren aanvraagformulier | Download hier het aanvraagformulier, print het af, vul het in en bezorg het aan de dienst Burgerzaken.

Nodige documenten

 • Een kopie van je identiteitskaart
 • Je voegt daarbij het document waaruit het verblijfsco-ouderschap blijkt, namelijk:
  • een kopie van de gerechtelijke beslissing wat de huisvesting van het kind betreft 
  • OF een kopie van het schriftelijk gezamenlijk akkoord tussen de ouders wat de huisvesting van het kind betreft
  • Enkel als geen van deze documenten bestaat, moet het schriftelijk akkoord van de andere ouder gevraagd worden.  Dit kan gebeuren op het aanvraagformulier.  Hierbij is ook een kopie van de identiteitskaart nodig van de ouder die toestemming geeft.

Bevestiging / Bewijs

Na de registratie van het gedeeld verblijf ontvang je een bewijs hiervan (per post of via mail).

Kopie van je bewijs

Ben je je oorspronkelijke bewijs kwijt? Vraag dan een nieuw aan via dit webformulier.